Search - Results

122 results:
71. Betaling til Forligskommissionen 1827  
Betaling til Forligskommissionen 1827 1 2 3  
72. Opfostringshjælp til uægte Børn 1825  
Opfostringshjælp til uægte Børn 1825 1 2  
73. Politie Forseelsers Paatale 1821  
Politie Forseelsers Paatale 1821 1 2  
74. Pengevæsenets Forandring 1815  
Pengevæsenets Forandring 1815 1 2 3 4 5  
75. Ret til at bygge og holde Fiskerbaade 1813  
Ret til at bygge og holde Fiskerbaade 1813 Placat angaaende At Sager om Rettighed til at bygge og holde Fiskerbaade paa Færøerne skulle behandles som Politiesager. - Det Kongelige Danske…  
76. Omgangsmaade med Hittegods 1812  
Omgangsmaade med Hittegods 1812 Placat for Danmark og Norge, angaaende Omgangsmaaden med Hittegods, som findes paa Landet - Det Kongelige Danske Cancellie, den 5te December 1812 1 2  
77. Vilkaar under hvilke Kiøbstædsjorder afhændes, 1811  
Vilkaar under hvilke Kiøbstædsjorder afhændes, 1811 Forordning, som bestemmer de Vilkaar, under hvilke Kiøbstædesjorder i Danmark og Norge kunne afhændes. - Frederichsberg, den 18de Oktober…  
78. Afgivt af faste Eiendommes Værdie 1810  
Afgivt af faste Eiendommes Værdie 1810 Forordning hvorved i Kongerigerne Danmark og Norge med underliggende Lande indtil videre paabydes en Afgivt af faste Eiendommes Værdie hver Gang, disse…  
79. Recrutering af Garnisonen 1801  
Recrutering af Garnisonen 1801 Placat angaaende Recruteringen af Garnisonen i Thorshavn paa Færøerne - Rentekammeret, den 13de May 1801. 1 2 3  
80. Forligsindretninger 1797  
Forligsindretninger 1797 1 2 3 4 5 6 7 8  
Search results 71 until 80 of 122