125 results:
91. Recrutering af Garnisonen 1801  
Recrutering af Garnisonen 1801 Placat angaaende Recruteringen af Garnisonen i Thorshavn paa Færøerne - Rentekammeret, den 13de May 1801. 1 2 3  
92. Forligsindretninger 1797  
Forligsindretninger 1797 1 2 3 4 5 6 7 8  
93. Rettens Pleie 1796  
Rettens Pleie 1796 Forordning angaaende Rettens vedbørlige og hurtige Pleie - Friderichsberg Slot den 3 Junii 1796 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
94. Afgivt af Arv 1792  
Afgivt af Arv 1792 Forordning angaaende en Afgivt af Arv, som tilfalder andre, end Ægtefælle, Livs-Arvinger, Fader, Moder og dem, som med hende arve, i Kongerigerne Danmark og Norge med…  
95. Tienestefolks rettigheder og pligter 1791  
Tienestefolks rettigheder og pligter 1791 "Forordning om adskilligt, der vedkommer Politie-Væsenet paa Landet i Danmark, Fornemmelig i Hensigt til Tieneste-Folk, hvis Rettigheder og Pligter…  
96. Interims Indretning, Kgl. Handel 1790  
Interims Indretning, Kgl. Handel 1790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
97. Brandforsikring 1784  
Brandforsikring 1784 1 2 3 4 5 6  
98. Agerdyrkning og Tieneste Folk 1777  
Agerdyrkning og Tieneste Folk 1777 Forordning angaaende Adskilligt Agerdyrkningen og Tieneste Folk med videre paa Færøe Vedkommende - Fredensborg Slot Den 21de Maj 1777 1 2 3 4 5 6  
99. Fundats Amtsfattigvæsen 1767 (Confirmation paa et Forslag til en Fattiges Kasses Oprettelse paa Færø)  
Fundats Amtsfattigvæsen 1767 (Confirmation paa et Forslag til en Fattiges Kasses Oprettelse paa Færø) 1 2 4 4 5 6  
100. Seyðabrævið 1298 - Kongsbókin  
Seyðabrævið 1298 - Kongsbókin Seyðabrævið, rættarbót viðvíkjandi búnaðarviðurskiftunum í Føroyum, sett í gildi av Hákuni hertuga Magnussyni 28. juni. 1 2 3  
Search results 91 until 100 of 125